En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, publícase este aviso legal regula o uso do servizo do sitio web https://www.atiga.es que a Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia (ATIGA) pon a disposición dos usuarios de Internet. Esta entidade ten a súa sede en Pontevedra, no Parque Empresarial Porto do Molle -Centro de Negocios. Oficina 1.06.- Rúa dás Pontes (vial A), 4.- 36350 Nigrán e está prevista do NIF G27768449.

O sitio web de ATIGA está formado por un conxunto de páxinas web interconectadas e relacionadas entre si, compostas por textos programas de computador, bases de datos, estándares, imaxes animadas e estáticas, fotografías, sons, deseños, marcas, nomes de dominio e outros signos distintivos almacenados nun soporte informático que se pode visualizar na pantalla dun computador accedendo á dirección de Internet https://www.atiga.es.

O simple acceso ao sitio web atribúe a calquera persoa a condición de usuario. Desde ese mesmo momento o usuario comprométese a empregar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, o presente aviso legal, os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. Este sitio web ten como finalidade facilitar información ao usuario acerca de ATIGA, non estando o mesmo autorizado a modificar, copiar, distribuír, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender ou crear traballos derivados do mesmo sen previa autorización.

A instalación de ligazóns que permitan acceder a sitios web xestionados por terceiros ten por único obxecto facilitar aos usuarios o acceso a información, contidos e servizos dispoñibles en Internet. Resúltanos imposible asumir responsabilidade algunha pola información contida, con todo, comprometémonos a retirar ligazóns en caso de ter coñecemento da existencia de contidos ilícitos ou que lesionen dereitos de terceiros.

A información contida neste sitio web pode conter erros tipográficos, imprecisións e inexactitudes, que se procederán a emendar tan pronto como se detecten, sen que isto derive nunha responsabilidade maior.

ATIGA é titular dos dereitos de propiedade intelectual derivados dos elementos que integran a súa páxina web ou dispón da correspondente autorización para a súa utilización. Neste sitio web cóidanse moito os dereitos de propiedade intelectual, por tanto todas as fotografías son propiedade desta entidade ou lle foron concedidas co consentimento expreso do propietario.

Esta entidade resérvase o dereito para modificar os termos, condicións e comunicacións, sempre dentro do marco legal vixente, en base aos cales se ofrece este sitio web. Con carácter xeral, as relacións que se deriven da prestación dos servizos contidos na web, están sometidas á lexislación e a xurisdición española.

Membros de ATIGA