Durante a sesión informativa sobre liñas de financiamento do I+D+ i organizada por ATIGA en colaboración co CDTI, púxose de relevo a importancia que ten a innovación no incremento da competitividade das empresas, e deuse a coñecer o papel que desempeñan os centros tecnolóxicos acompañando á industria na incorporación de procesos innovadores e no lanzamento de novos produtos.

Unha trintena de empresarios déronse cita esta mañá no Centro de Aplicacións Láser de AIMEN para asistir a unha xornada informativa centrada en oportunidades de colaboración e liñas de financiamento para o desenvolvemento do I+D+i, organizada pola Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (ATIGA), en colaboración co Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico e Industrial (CDTI). Durante a sesión púxose de relevo a importancia que ten a innovación no incremento da competitividade das empresas, e deuse a coñecer o papel que desempeñan os centros tecnolóxicos acompañando á industria na incorporación de procesos innovadores e no lanzamento de novos produtos.

Juan M. Vieites, presidente de ATIGA; e Jesús Lago, director xeral de AIMEN Centro Tecnolóxico; foron os encargados de inaugurar este encontro, destacando a forte aposta do tecido produtivo galego pola innovación e o apoio ofrecido polos centros tecnolóxicos integrados en ATIGA, entidade que desenvolve en torno a 350 proxectos de I+D+i anuais, dos cales máis de 60 son executados a nivel europeo; e ten rexistradas máis de 40 patentes.

Joaquín Vázquez, director comercial de AIMEN, ha incidido nos tres grandes bloques nos que se estrutura a oferta tecnolóxica deste centro: I+D, Ensaios e Análises e Servizos Industriais. Concretamente, no área de I+D+i, explicou a experiencia adquirida na investigación de materiais avanzados, como adhesivos e composites; robótica e control, onde campos como a óptica ou a visión artificial está espertando o interese das empresas; procesos avanzados, especialmente coa aplicación da tecnoloxía láser; ou no medio ambiente, no que se está traballando en mellóraa do tratamento de augas en diferentes proxectos internacionais.

Pola súa banda, Sandra Rellán, responsable de I+D+i de ANFACO-CECOPESCA, presentou as diferentes liñas de traballo que desenvolven en materia de innovación, centrándose especialmente en produción sostible, calidade e seguridade alimentaria, novas tecnoloxías de conservación e procesado, alimentación saudable e segura e modernización da acuicultura. O seu labor no sector pesca-conserva, permitiu a ANFACO-CECOPESCA transferir os resultados a outras áreas alimentarias, como, por exemplo, a industria láctea.

Ana Paul, directora de Innovación Tecnolóxica de CTAG, sinalou que a actividade do Centro Tecnolóxico ten como obxectivo fundamental traballar no desenvolvemento de medios de transporte máis seguros, limpos e intelixentes; e destacou o papel que realizan involucrando ás empresas na posta en marcha de iniciativas innovadoras, especialmente a nivel internacional, a través da súa Oficina de Proxectos Internacionais.

Así mesmo, Fernando Jiménez, xerente de GRADIANT, subliñou a necesidade de que as empresas saian a novos mercados tecnolóxicos, para que poidan medir os seus produtos e procesos cos seus competidores, asumindo, dese modo, un maior nivel de esixencia. Tamén indicou as diferentes liñas de actividade na que GRADIANT apoia ás compañías en transferencia de coñecemento: comunicacións avanzadas, sistemas intelixentes en rede, servizos e aplicacións, información multimodal e e-Saúde.
Para rematar, Mª Alicerce de Miguel e Raúl García, representantes do CDTI, explicaron aos asistentes os tipos de proxectos que poden contar co apoio económico desta institución e os instrumentos de financiamento máis adecuados en relación á tipoloxía de iniciativas a realizar e a madurez e capacidade técnica das compañías. Trala súa intervención, reuníronse con empresarios asistentes para asesorarlles de forma personalizada e identificar a fórmula máis adecuada a cada proxecto.