As altas capacidades dos sete centros tecnolóxicos que forman ATIGA permiten facilitar solucións integrais aliñadas coas necesidades e coas demandas das empresas, abarcando desde a investigación aplicada ata o desenvolvemento experimental e a innovación.

Esta oferta tecnolóxica incorpora tanto as tecnoloxías que comparten máis dun centro, como aquelas exclusivas dalgún dos socios da Alianza, que resultan complementarias a outras capacidades, e configúranse en torno ás seguintes liñas de actividade:

Fabricación Avanzada

 • Robótica flexible e colaborativa
 • Intelixencia artificial e predición en procesos
 • Monitorización e control de produtos e procesos
 • Fabricación aditiva
 • Microfabricación 3D e fabricación de precisión
 • Tecnoloxías de unión e de ensamblaxe avanzadas
 • Desenvolvemento de superficies funcionais

Mobilidade e Transporte

 • Condución automatizada
 • Sistemas de propulsión e electromobilidade
 • Sistemas de seguridade activa e pasiva
 • Electrónica e infotainment
 • Conectividad e ITS (Intelligent Transport Systems)
 • Detección de ruídos (NVH) y confort
 • Procesos loxísticos avanzados

Enerxía e Sustentabilidade

 • Novos biocombustibles
 • Enerxías alternativas
 • Tratamento e valorización de residuos
 • Análise de ciclo de vida e pegada de carbono
 • Redución de emisións
 • Simulación e monitorización enerxética
 • Ciclo da auga: xestión de cuencas, auga potable, saneamento e valorización
 • Edificación e urbanismo sostible
 • Industria e procesos produtivos
 • Xeración, distribución e almacenamento térmico

TIC

 • Sensórica, monitorización e control
 • Comunicacións avanzadas
 • Data analytics & Big Data
 • Internet of Things e sistemas integrados
 • Tecnoloxías de seguridade e privacidade
 • Biometría e seguridade multimedia
 • eSalud
 • Desenvolvemento de software
 • Sistemas tripulados remotamente (RPAs)

Novos Materiais

 • Composites, espumas e adhesivos
 • Nanomateriales e biopolímeros
 • Sistemas multimaterial
 • Mellora da vida útil e envellecemento acelerado
 • Materiais para condicións de uso extremas

Alimentación

 • Saúde, nutrición e farmaindustria
 • Calidade e seguridade alimentaria
 • Recursos vivos e acuicultura
 • Enxeñería de procesos e tecnoloxías de conservación
 • Valorización de subprodutos – Economía Circular

Membros de ATIGA