Project Description

ECOplast – Research in new biomass-based composites from renewable resources with improved properties for vehicle parts moulding

Centro tecnolóxico: CTAG
Sector: Automoción
Clientes e/ou socios: CTAG lidera ou consorcio do proxecto formado por 13 entidades de 5 países europeos, entre as que destacan Grupo Antolín e Eurostyle Automotive
Data inicio e fin: 2010 – 2014
Convocatoria: VII Programa Marco dá Unión Europea
Competencia I+D+i: Novos materiais

Descrición

O principal obxectivo do proxecto ECOplast é o desenvolvemento de novos biocompostos baseados en biopolímeros como matriz base, reforzados con fibras naturais, nanorrecheos, recheos e aditivos minerais, adaptando as técnicas convencionais de procesado e outras tecnoloxías de procesos innovadores, para obter as propiedades a medida para a súa validación de cara a súa introdución nun vehículo.

ECOplast pretende ser unha resposta fiable á preocupación ambiental trasladada aos requirimentos funcionais dos principais fabricantes e as políticas proteccionistas das autoridades lexisladoras.

Impacto

O seu desenvolvemento permitirá a introdución dun novo biopolímero e a adaptación dos métodos de procesado de biocompostos, a súa potencial utilización nos vehículos, a redución da dependencia de recursos fósiles e a optimización enerxética de procesos, e a mellora da competitividade das pemes no sector de fabricación e uso de biocompostos.